2017 Yılı Hasta Hakları Kurul Kararları
14 Haziran 2018

       2017 YOZGAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HASTA HAKLARI KURUL KARAR ÖZETLERİ

      1-Kurul Karar Tarih ve No: 17.01.2017/1

Başvuru Tarihi: 29.12.2016/70448 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta Kendisinin bilgilendirilmediği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.
Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır,teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      2-Kurul Karar Tarih ve No: 17.01.2017/2
Başvuru Tarihi: 03.01..2017/354 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Sağlık Kuruluşunun  Hastalara sıra vermesinde yanlış uygulama yapıldığı ve mağdur olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunmuştur..
Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Hastane Yöneticiliğinin hasta memnuniyetini sağlamak mağduriyeti önlemek   Hasta Hakları Yönetmeliğinin hükümlerinin gereği gibi icra edilmediği kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna  oybirliği ile karar vermiştir. 

     3-Kurul Karar Tarih ve No: 27.01.2017/3
Başvuru Tarihi: 24.01.2017/4606 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta sağlık hizmeti alamadığı iddiasıyla müracaatta bulunmuştur.
Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     4-Kurul Karar Tarih ve No: 22.02.2017/4
Başvuru Tarihi: 06.02.2017/7020 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta sağlık hizmeti(muayene olup tahlil sonuçlarına bakılmadığı) alamadığı iddiasıyla müracaatta bulunmuştur.
Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.
     5-Kurul Karar Tarih ve No: 22.02.2017/4
Başvuru Tarihi: 14.02.2017/8918 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta daha önce kullandığı ilacı tekrar yazdırmak istemiş,doktorun ilacı yazmadığı iddiasıyla müracaatta bulunmuştur.
Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     6-Kurul Karar Tarih ve No: 15.03.2017/6
Başvuru Tarihi: 20.02.2017/10229 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta bilgilendirilmediği iddiasıyla  müracaatta bulunmuştur.
Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     7-Kurul Karar Tarih ve No: 15.03.2017/7

Başvuru Tarihi: 02.03.2017/13031 Tesis: Sarıkaya Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta sağlıkı hizmeti alamadığı iddiasında bulunmuştur..
Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.
     8-Kurul Karar Tarih ve No: 15.03.2017/8
Başvuru Tarihi: 13.03.2017/15070 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta aldığı sağlık hizmetinde tıbbi hata olduğu iddiasında bulunmuştur.
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 15.03.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/15070 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine    Buse UĞURLU tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/C- Maddesi (ı) bendinde ( Tıbbi hata iddialarına ilişkin başvurular kurul tarafından değerlendirilmez.)denildiğinden konunun Hastane başhekimliğinizce yapılacak incelemeyle sonuçlandırılıp başvurana ve Hasta Hakları Koordinatörlüğümüze bilgi verilmesine  oybirliği ile  karar vermiştir

     9-Kurul Karar Tarih ve No: 10.04.2017/9

Başvuru Tarihi: 10.04.2017/21424 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:   Başvuran Sağlık Hizmeti alamadığı iddiasında bulunmuştur
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 10.04.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/21424 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

  10-Kurul Karar Tarih ve No: 20.04.2017/10
Başvuru Tarihi: 18.04.2017/23228  Tesis: Sorgun Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta aldığı sağlık hizmetinde sıraya uyulmadığı iddiasında bulunmuştur.
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.04.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/23228 sayılı  Sorgun Hastanesine     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.


  11-Kurul Karar Tarih ve No: 16.05.2017/11

Başvuru Tarihi: 03.04.2017/20053  Tesis: Boğazlıyan Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta alacağı sağlık hizmeti Haklında bilgi alamadığı, aydınlatılmadığı iddiasında bulunmuştur.
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.04.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/20053  sayılı   Boğazlıyan     Devlet  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

  12-Kurul Karar Tarih ve No: 16.05.2017/12

Başvuru Tarihi: 08.05.2017/27516  Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Başvuran Hastasının Ambulansla sevk talebinin hekim tarafından uygun görülmediği iddiasıyla şikayette bulunmuştur.
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 16.05.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/27516 sayılı Yozgat Sorgun  Devlet Hastanesine     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Kurulumuz Personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin  6. maddesi a bendine (Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.)  uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.

  13-Kurul Karar Tarih ve No: 16.05..2017/13
Başvuru Tarihi: 27.03.2017/18007  Tesis: Sorgun Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta aldığı sağlık hizmetinde sıraya uyulmadığı iddiasında bulunmuştur.
      Karar Özeti:,  Başvuran şikayetini geri çektiğinde Kurulda görüşülmemiştir. 

  14-Kurul Karar Tarih ve No: 26.05.2017/14

Başvuru Tarihi: 22.05.2017/30107  Tesis: Şefaatli  Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta kendisine kötü davranıldığı,saygınlık görmediği bulunmuştur.
      Karar Özeti:, 26.05.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/30107  sayılı   Boğazlıyan     Devlet  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

  15-Kurul Karar Tarih ve No: 09.06.2017/15
Başvuru Tarihi: 29.05.2017/31593  Tesis: ADSM/YOZGAT
Başvuru Konusu:  Hasta tedavisiyle ilgili doktorla görüşmek isterken kendisine kötü davranıldığı,saygınlık görmediği bulunmuştur.
      Karar Özeti:, 09.06.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/31593  sayılı   Yozgat ADSM’ne     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     16-Kurul Karar Tarih ve No: 05.06.2017/16
Başvuru Tarihi: 09.06.2017/33299 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta eşinin muayenesi esnasında yanında bulunmak istemi reddedildiği iddasında bulunmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 09.06.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/33299 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Hastanenin Hasta Hakları Yönetmeliğinin 21 maddesi c gereğince ‘’Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesi’’için  öneri  karar vermiştir 
   
 17-Kurul Karar Tarih ve No: 09.06.2017/17

Başvuru Tarihi: 06.06.2017/33566 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini zamanında alamadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:  Kurulumuz 09.06.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/33566 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Hastanenin Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır, teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

18-Kurul Karar Tarih ve No: 02.06.2017/18
Başvuru Tarihi: 20.06.2017/33097 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini zamanında alamadığı iddiasıyla baş vurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 20.06.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/33097 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin  39.Maddesinin  ‘’Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.’’ İhlal edildiği kanaatiyle oy çokluğu hasta Hakları İhlali olduğu kararı vermiştir.

19-Kurul Karar Tarih ve No: 08.06.2017/19

Başvuru Tarihi: 20.06.2017/34235 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini zamanında alamadığı iddiasıyla baş vurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 20.06.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/34235 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır ,teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

20-Kurul Karar Tarih ve No: 20.06.2017/20

Başvuru Tarihi: 20.06.2017/36043 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini  alamadığı iddiasıyla baş vurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 20.06.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/36043 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır ,teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

21-Kurul Karar Tarih ve No: 11.07.2017/21
Başvuru Tarihi: 20.06.2017/36043 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini  zamanında  alamadığı iddiasıyla baş vurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 11.07.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/37309 sayılı Yozgat Sorgun Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır ,teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

22-Kurul Karar Tarih ve No: 11.07.2017/22

Başvuru Tarihi: 20.06.2017/36740  Tesis: Boğazlıyan Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta sağlık hizmetinin sunumunun yanlışlıklarından kaynaklanan mağduriyeti sebebyle şikayette bulunmuştur..
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 11.07..2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/36740  sayılı   Boğazlıyan     Devlet  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

23-Kurul Karar Tarih ve No: 11.07.2017/23

Başvuru Tarihi: 07.07..2017/39770 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini  alamadığı iddiasıyla baş vurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 11.07..2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/39770  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

24-Kurul Karar Tarih ve No: 18.07.2017/24

Başvuru Tarihi: 07.07..2017/39770 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini  alamadığı iddiasıyla baş vurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.07.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/40293  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

25-Kurul Karar Tarih ve No: 11.07.2017/25

Başvuru Tarihi: 11.07.2017/40347  Tesis: Boğazlıyan Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta sağlık hizmetinin saygınlık görmediği iddiasıyla şikayette bulunmuştur..
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.07.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/40347  sayılı   Boğazlıyan     Devlet  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. A maddesine aykırı ı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olduğuna  oybirliği ile karar vermiştir.

  26-Kurul Karar Tarih ve No:18.07.2017/26

Başvuru Tarihi: 17.07.2017/41345  Tesis: ADSM/YOZGAT
Başvuru Konusu:  Hasta sağlık çalışanlarının kendisiyle alay edildiği iddiasında bulunmuştur.
      Karar Özeti:, 18.07.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/41345  sayılı   Yozgat ADSM’ne     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

27-Kurul Karar Tarih ve No: 18.07.2017/27

Başvuru Tarihi: 13.07.2017/40658 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini zamanında alamadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.07.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/40658 sayılı Yozgat Sorgun Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

28-Kurul Karar Tarih ve No: 01.08.07.2017/28

Başvuru Tarihi: 11.07.2017/40314 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini alırken mahremiyete uyulmadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:  Kurulumuz 01.08.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/40314 sayılı Yozgat Şehir Hastanesine yapılan başvuruyu Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık kurum ve kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır, teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

29-Kurul Karar Tarih ve No:01.08.2017/29

Başvuru Tarihi: 24.07.2017/43113 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini alamadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 01.08.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/43113  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

30-Kurul Karar Tarih ve No:01.08.2017/30

Başvuru Tarihi: 25.07.2017/43439 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini alamadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 01.08.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/43113  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

31-Kurul Karar Tarih ve No:18.08.2017/30

Başvuru Tarihi: 02.08.2017/45339 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini alamadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.08.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/45339  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

32-Kurul Karar Tarih ve No:18.08.2017/32

Başvuru Tarihi: 31.07.2017/444826 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini alamadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.08.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/44826  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.
33-Kurul Karar Tarih ve No:29.09.2017/33
Başvuru Tarihi: 31.07..2017/44996 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta gerekli sağlık hizmetini alamadığı iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz  2017/44826  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvuruyu   Personelin Hakları Yönetmeliğinin  14.Maddesine (Tıbbi özen gösterme)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile karar vermiştir

34-Kurul Karar Tarih ve No:07.09..2017/34

Başvuru Tarihi: 15.08.2017/48130 Tesis: Yozgat Şehir Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta doktorun zamanında muayeneye başlamamasından şikayetci olmuştur.. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz  başvuranın 2017/48130  sayılı   Yozgat Şehir  Hastanesine     yapılan   başvurusunu   Hasta Hakları Yönetmeliğinin  42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır   ,    teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder)  uyulmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

35-Kurul Karar Tarih ve No: 07.09.2017/35

Başvuru Tarihi: 23.08..2017/49349  Tesis: ADSM/YOZGAT
Başvuru Konusu: Hasta çocuğu için sağlık hizmeti alırken tıbbi özen gösterilmediği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.
      Karar Özeti:, 29.09.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/49349  sayılı   Yozgat ADSM’ne     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır, teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

36-Kurul Karar Tarih ve No: 07.09.2017/36

Başvuru Tarihi: 24.08..2017/49585  Tesis: ADSM/YOZGAT
Başvuru Konusu:  Hasta istediği sağlık hizmetini alamadığı, bilgilendirilmediği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.
      Karar Özeti:, 07.09.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/49779  sayılı   Yozgat ADSM’ne     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır, teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

 37-Kurul Karar Tarih ve No: 07.09.2017/37

Başvuru Tarihi: 25.08.2017/49779  Tesis: ADSM/YOZGAT
Başvuru Konusu:  Hasta istediği sağlık hizmetini alamadığı iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.
      Karar Özeti:, 07.09.2017  tarihinde  yapılan toplantıda 2017/49779  sayılı   Yozgat ADSM’ne     yapılan   başvuruyu   ve  personelin cevabi  yazıları  incelenmiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık        kurum   ve  kuruluşunun  kural ve uygulamalarına uygun davranır, teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle H. H. Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

38-Kurul Karar Tarih ve No: 10.10.2017/38

Başvuru Tarihi: 13.09.201752170 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta saygınlık görmediği iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 18.07.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/40658 sayılı Yozgat Sorgun Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin  39. maddesi hükümlerine uygun davranmadığı  kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olduğuna oyçokluğu ile karar vermiştir.

39-Kurul Karar Tarih ve No: 10.10.2017/39

Başvuru Tarihi: 14.11.2017/66362 Tesis: Sorgun Devlet Hastanesi
Başvuru Konusu:  Hasta saygınlık görmediği iddiasıyla başvurmuştur. 
      Karar Özeti:,  Kurulumuz 28.11.2017 tarihinde yapılan toplantıda 2017/66362 sayılı Yozgat Sorgun Hastanesine    yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazıları incelenmiştir. Personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39. maddesi hükümlerine uygun davranmadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.