İletişim
17 Temmuz 2020

Adres:
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü –Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:32 Yozgat

Telefon Santral:

0 354 217 50 70
Faks
0 354 217 70 31
KEP Adresi: yozgatilsaglik@hs01.kep.tr