Evde Sağlık Birimi Koordinatörlüğü
28 Mayıs 2019

Evde Sağlık Hizmeti Nedir? 

 •  Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetinin evinde ve aile ortamında sağlanmasıdır. Evde sağlık hizmeti olarak diş sağlığı hizmeti de verilmektedir.

Başvuru ve Müracaat Nasıl Yapılır?

 • İlk başvuru;   Evde Sağlık Hizmetleri  444 38 33telefon numarası  aranarak ulusal çağrı merkezine yapılır.

Hasta Kabulü ve Muayene Süreci

 • Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme neticesinde talepleri uygun görülen hasta için, ikamet adreslerine göre bağlı bulunduğu hastanenin evde sağlık ekibini görevlendirilir.
 • Ev ziyaretine giden Evde Sağlık Hizmetleri ekibi hastayı değerlendirir ve hastanın Evde Sağlık Hizmeti alıp almayacağına karar verir.
 • Hasta Evde Sağlık Hizmeti almaya uygunsa ekip tarafından ilerleyen süreç hakkında bilgi verilir. Evde sağlık hizmeti verilecek kişi, veli veya vasisine ilk muayenede evde sağlık hizmetleri rıza belgesi açıklanıp imzalatılır.

Hasta Takibi ve Randevu Süreci :

 • Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya belirlenen tanı ve tedavi yöntemi doğrultusunda hizmet planı oluşturulur
 • Hasta ya da hasta yakını bağlı olduğu Evde Sağlık Hizmet Birimini telefonla arayarak istediği zaman muayene talebinde bulunabilir. Bu talep ilgili hekim tarafından değerlendirilerek gerekli olduğunda hasta ziyareti gerçekleştirilir.
 • İlimiz Evde Sağlık Hizmet Birimlerinin iletişim bilgilerine yozgatesh.saglik.gov.tr web sitemiz iletişim menüsünden ulaşabilirsiniz.
 • Birim, randevu sistemi ile ve mesai saatleri dahilinde çalışır.
 • Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez.

Nakil Süreci:

 • Acil sağlık hizmetine gerek duyulması halinde, 112 acil hizmetlerinden yararlanır.
 • Evde sağlık hizmeti alan hastanın tedavisi için hastaneye gelmesi gereken acil olmayan durumlarda; ilgili evde sağlık hizmet birimince araç ve personel sayısı yeterli olması halinde hastaya nakil hizmeti verilir.

Hizmetin Sonlandırılması:

Hastaya sunulan evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır;

 • Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
 • Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,
 • Hastanın kendisinin veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
 • Hastanın vefat etmesi,
 • Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,
 • Hasta veya küçük ya da ayırt etme gücüne sahip olmayan hastanın veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,
 • Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi