2016 Yılı Hasta Hakları Kurul Kararları
14 Haziran 2018

       2016 YOZGAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 NOLU HASTA HAKLARI KURUL KARAR ÖZETLERİ

      1-Kurul Karar Tarih ve No: 26.01.2016-2016/1

Başvuru Tarihi: 04.01.2016/201 Tesis: Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Başvuru Konusu:  Hasta Çocuğunun Kalça çıkığı kanaatiyle acil usg çekilmesini talep etmiştir

Karar Özeti:, H.H.Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır …..teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

_________________________________________________________________________

      2-Kurul Karar Tarih ve No: 07.01.2016-/2

Başvuru Tarihi: 04.01.2016/1269 Tesis: Yozgat Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi, hasta mahremiyetine uyulmadığı iddiasıyla  başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Hasta Hakları Kurulumuz Personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin Madde 21-‘’Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır   ’’  ilkesine aykırı hareket ettiği kanaatiyle hak ihlali olduğuna oy birliği ile karar vermiştir.

__________________________________________________________________________

     3- Kurul Karar Tarih ve No:26.01.2016-/3

                                     Başvuru Tarih ve No: 11.01.2016/1270 Tesis: Yozgat Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, hasta mahremiyetine uyulmadığı iddiasıyla başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Hasta Hakları Kurulumuz Personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin Madde 21-‘’Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır   ’’  ilkesine aykırı hareket ettiği kanaatiyle hak ihlali olduğuna oy birliği ile karar vermiştir.

      4-Kurul Karar Tarih ve No: 16.02.2016-/4

Başvuru Tarihi ve No     : 15.01.2016/2434 Tesis: Yozgat Bozok Ünv.i Tıp Fakültesi Hastanesi

Başvuru Konusu             :  Başvuru sahibi insani değerler saygı gösterilmediğini, saygınlık görmediği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.

 Karar Özeti:  Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     5-Kurul Karar Tarih ve No:16.02.2016-2016/5

                                    Başvuru Tarih ve No: 25.01.2016/4089 Tesis: Yozgat Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, hasta mahremiyetine uyulmadığı iddiasıyla başvuru yapmıştır.

      Karar Özeti: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır…….teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      _______________________________________________________________________

 

  6- Kurul Karar Tarih ve No: 16.02.2016-/6

Başvuru Tarihi ve No: 02.02.2016/5837 Tesis:Yozgat  Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:  Hizmetten genel olarak faydalanamama iddiasında bulunmuştur.

Karar Özeti: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ….. teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle  Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     7- Kurul Karar Tarih ve No: 16.02.2016-/7

Başvuru Tarihi ve No: 09.02.2016/7167 Tesis:Yozgat  Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:  Hizmetten genel olarak faydalanamama iddiasında bulunmuştur.

Karar Özeti: Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır….teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

    8-   Kurul Karar Tarih ve No: 16.02.2016-/8

          Başvuru Tarihi ve No: 17.02.2016/8944 Tesis:Yozgat  Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:   Hastanın Muayene sırası alırken sıraya riayet edilmediği iddiasıyla ilgili başvuru yapılmıştır.

.Karar Özeti: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

.

     9-Kurul Karar Tarih ve No:09.03.2016-/9

                                   Başvuru Tarih ve No: 04.01.2016/11078 Tesis: Yozgat Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, hasta mahremiyetine uyulmadığı iddiasıyla  başvuru yapmıştır.

      Karar Özeti:: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     10- Kurul Karar Tarih ve No:09.03.2016-/10

                                       Başvuru Tarih ve No: 01.01.2016/12102 Tesis: Yozgat Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, Hizmetten genel olarak faydalanamama iddiasında bulunmuştur.

Karar Özeti:: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

.

11- Kurul Karar Tarih ve No:06.06.2016-/11

                                   Başvuru Tarih ve No: 07.03.2016/13316 Tesis: Yozgat Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, :  Başvuru sahibi insani değerlere saygınlık görmediği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur

Karar Özeti:: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

__________________________________________________________________________

12- Kurul Karar Tarih ve No:06.04.2016-/12

                             Başvuru Tarih ve No: 20.03.2016/16045 Tesis: Sorgun Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, :  Başvuru sahibi Tıbbi özen ve temizlikle ilgili şikayette bulunmuştur.

Karar Özeti:: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     13- Kurul Karar Tarih ve No:18.05.2016/13

                                   Başvuru Tarih ve No: 12.04.2016/21201 Tesis: Sorgun Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, Hizmetten genel olarak faydalanamama iddiasında bulunmuştur.

Karar Özeti:: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     14- Kurul Karar Tarih ve No:18.05.2016/14

                                   Başvuru Tarih ve No: 13.04.21402  Tesis: Sorgun Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, Hizmetten genel olarak faydalanamama iddiasında bulunmuştur.

Karar Özeti: Kurulumuz29/04/2016 tarihinde yapılan toplantıda 2016/21402sayılı Sorgun Devlet Hastanesine Muhammed ŞAHİN tarafından yapılan başvuru , Hasta İletişim Birim sorumlusunca başvuruda bulunan şahıstan ek bilgi istemesi üzerine konuyla ilgili Bimer e de başvura yaptığından dolayı şikayetini geri çekmiş olduğu anlaşıldığından Hast Hasta Hakları Kurulumuz değerlendirmeye  almamıştır.

15-   Kurul Karar Tarih ve No:29.04.2016/15

                                    Başvuru Tarih ve No: 13.04.24416  Tesis: Yozgat Devlet i Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, Başvuru sahibi insani değerlere saygınlık görmediği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur .

Karar Özeti:Madde 42/A - Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

’Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir                                               yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder’’ fıkrasıyla e fıkrası(Personele sözlü yada fiziki saldırıda bulunulmaz) gereklerinin yerine getirmediği kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

16  -Kurul Karar Tarih ve No: 29.04.2016-/16

Başvuru Tarihi ve No     : 15.04.2016/21956 Tesis: Sorgun Dev. Hastanesi

Başvuru Konusu             :  Başvuru sahibi insani değerler saygı gösterilmediğini, saygınlık görmediği iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.

 Karar Özeti:  Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta, Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      17-Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016/17

                                    Başvuru Tarih ve No:26.05..2016/25520 Tesis: Yozgat ADSM

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, Hizmetten genel olarak faydalanamama iddiasında bulunmuştur.

Karar Özeti: H.H.Kurulumuz Başvuranın H. H.Y Madde 42/A – maddesi a fıkrasına‘muhalefetten Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermişti; Başvuran 26.05.2016 tarihli dilekçesiyle itirazda bulunmuştur. Kurulumuz 14.06/2016 tarihinde toplanarak itiraz tekrar değerlendirilmiştir ve H.H.Y  42/A – maddesi a fıkrasına gereğince (Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:‘’Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder’)yapılan oylamadaHasta Hakları İhlali olmadığına  karar verilmiştir.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

     18- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/18

                                  Başvuru Tarih ve No:24.05.2016/28902 Tesis: Sorgun Dev.Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, Hizmetten genel olarak faydalanamama iddiasında bulunmuştur.

Karar Özeti:: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     19- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/19

                                  Başvuru Tarih ve No:26.05.2016/29453 Tesis: Yozgat Dev.Hastanesi

Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, İnsani muamele ve saygınlık görmeme iddiasıyla şikayette bulunan  başvuru hakkındaki Karar Özeti:: Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     20- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/20

     Başvuru Tarih ve No:25.05.2016/29820 Tesis: Sorgun  Dev.Hastanesi

  Başvuru Konusu: Başvuru sahibi, Tıbbi gereklere uygun muayene olamadığı ve rızası dışındaameleye   tabi  tutulma istenmesi

Karar Özeti: : Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

21- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/21

 Başvuru Tarih ve No:31.05.2016/30723 Tesis: SorgunDev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: Adalet ve hakkaniyet ile sağlık hizmetinden faydalanamama ve insani değerlere saygı gösterilmemesi iddiasıyla başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti: : Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

22- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/22

 Başvuru Tarih ve No:31.05.2016/30979 Tesis: SorgunDev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: Adalet ve hakkaniyet ile sağlık hizmetinden faydalanamama ve insani değerlere saygı gösterilmemesi iddiasıyla başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti: : Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

23- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/23

 Başvuru Tarih ve No:01.06.2016/31035 Tesis: SorgunDev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: Adalet ve hakkaniyet ile sağlık hizmetinden faydalanamama ve insani değerlere saygı gösterilmemesi  ve yeterli bilgi verilmemesi iddiasıyla başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti: : Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

24- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/24

 Başvuru Tarih ve No:07.06.2016/32141 Tesis: Yozgat Dev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: Tıbbi gereklere uygun teşhis ve tedavinin yapılmaması iddiasıyla başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti: : Kurulumuz iddianın doğruluğunun 657 sayılı kanun kapsamında araştırılması için Hastane yöneticiliğine yönlendirilmiştir.

25- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/25

 Başvuru Tarih ve No:07.06.2016/32630 Tesis: Yozgat Dev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: İnsani değerlere saygı gösterilmemesi iddiasıyla başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti:: Kurulumuz iddianın doğruluğunun araştırılması için Hastane yöneticiliğine yönlendirilmiştir.

26- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/26

 Başvuru Tarih ve No:13.07.2016/37678 Tesis: SorgunDev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: Adalet ve hakkaniyet ile sağlık hizmetinden faydalanamama ve insani değerlere saygı gösterilmemesi iddiasıyla başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti: : Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

27- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/27

 Başvuru Tarih ve No:18.07.2016/38346 Tesis: SorgunDev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: Adalet ve hakkaniyet ile sağlık hizmetinden faydalanamama ve insani değerlere saygı gösterilmemesi iddiasıyla başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti: : Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

28- Kurul Karar Tarih ve No:14.06.2016-/28

 Başvuru Tarih ve No:19.07.2016/38603 Tesis: Yozgat Dev. Hastanesi

 Başvuru Konusu: Muayene olmak için çok beklediği ve bu konun araştırılması için  başvuru yapılmıştır.

 Karar Özeti: : Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

29- Kurul Tarih ve NO:22.08.2016/29

 Başvuru Tarihi ve NO: 04.08.2016/42236  Yozgat ADSM

      Başvuru Konusu:     Doktorun muayene sonucu tedavi için verilen randevuya itiraz etmesiyle gelişen olaylarla ilgili başvuru yapılmıştır.Hasta Hakları Kurulumuz  Başvuranın ‘Randevu  tarih ve saatine uymadığı kanaatiyle Hak ihlali Yoktur kararını oybirliği ile almıştır.

30-  Başvuru Tarihi ve NO: 04.08.2016/42367/Sorgun Devlet Hastanesi

Kurul Tarih ve NO:22.08.2016/30

Başvuru Konusu:   Engeli çocuğunu muayene ettirememe iddiasıyla başvuru yapılıştır. Hasta Hakları Kurulumuz Personelin  H.Hakları Yönetmeliğinin  6 maddesini ‘’Hizmetten Genel olarak Faydalanamama’’ihlal ettiği kanaatiyle  Hasta Hak. İhlali olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.

   31-  Başvuru Tarihi ve NO: 08.08.2016/42897 Yozgat Devlet Hastanesi

         Kurul Tarih ve NO:22.08.2016/31

          Başvuru Konusu:  Başvuranın doktorun muayene şekline itirazı üzere gelişen olayla ilgili başvuru yapılmıştır. Hasta Hakları Kurulu Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir

   32-  Başvuru Tarihi ve NO: 18.08.2016/44972 - Sorgun Devlet Hastanesi

        Kurul Tarih ve NO:22.08.2016/32

          Başvuru Konusu:  Muayene saatini geçirip çocuğun uykusu gelince eve giden hastanın muayene olamaması ile ilgi başvuruyu Hasta Hakları Kurulu Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir.

   33-  Başvuru Tarihi ve NO: 18.08.2016/44972 Yozgat ADSM

 Kurul Tarih ve NO:22.08.2016/32

          Başvuru Konusu:  Muayene saatini geçirip çocuğun uykusu gelince eve giden hastanın muayene olamaması ile ilgi başvuruyu Hasta Hakları Kurulu Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

34-  Başvuru Tarihi ve NO: 04..08.2016/42440   - Sorgun Devlet Hastanesi

     Kurul Tarih ve NO:01.09.2016/34

          Başvuru Konusu:  Saygınlık görmediği iddiasıyla başvuru yapılmış Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi d’’personelin hakkına saygı göstermek ve  e bendine ‘’Personele fiziki ve sözlü saldırıda bulunamaz bendine uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

35-  Başvuru Tarihi ve NO: 23..08.2016/45759  Yozgat Devlet Hastanesi

 Kurul Tarih ve NO:01.09.2016/35

          Başvuru Konusu:  Başvuran gerekli ilgi alaka görmediği lakayt davranıldığı iddiasala başvuruda bulunmuştur. Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

36-  Başvuru Tarihi ve NO: 02..09.2016/48041- Sorgun Devlet Hastanesi

   Kurul Tarih ve NO:09.09.2016/36

          Başvuru Konusu:  Başvuran  hastasının sevkini talep etmiştir İlgili sağlık çalışanı gerekçesini açıklayıp izah ettiği Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

37-  Başvuru Tarihi ve NO: 02.09.2016/48045/ Sorgun Devlet Hastanesi

      Kurul Tarih ve NO:09.09.2016/37

          Başvuru Konusu:  Başvuran hastasının sevkini talep etmiştir İlgili sağlık çalışanı gerekçesini açıklayıp izah ettiği  Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir.

38-  Başvuru Tarihi ve NO: 06.09.2016/48503- Sarıkaya Devlet Hastanesi

        Kurul Tarih ve NO:09.09.2016/38

          Başvuru Konusu:  Başvuran  personelin hastasına  tıbbi özen göstermeyip saygısız davrandığı iddiasıyla baş vurmuştur..Kurul üyelerimizce personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin  14.maddesi gereğince ‘’Tıbbi Özen  gösterilmediği  kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

39-  Başvuru Tarihi ve NO: 19.09..2016/49337   - Sorgun Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:19.10.2016/39

          Başvuru Konusu:  Başvuran hastasının sevkini talep etmiştir İlgili sağlık çalışanı gerekçesini açıklayıp izah ettiği  Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

40-  Başvuru Tarihi ve NO: 28.09.2016/51159 –Yozgat Devlet Hastanesi

      Kurul Tarih ve NO:19.10.2016/40

          Başvuru Konusu:  Başvuran hastasının sevkini talep etmiştir İlgili sağlık çalışanı gerekçesini açıklayıp izah ettiği  Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık                                                   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir.

41-  Başvuru Tarihi ve NO: 30.09.2016/51723-Bozok Tıp Fak:Araş.Eğitim Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:19.10.2016/41

          Başvuru Konusu:  Başvuran personelle  gözlük derecesiyle lens derecesi  konusunda tartışmışlar Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık  kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

42- Başvuru Tarihi ve NO: 04.10.2016/52531-Bozok Tıp Fak.Araş.Eğitim Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:19.10.2016/42

          Başvuru Konusu:  Vatandaş personellerin hastalığı ile ilgili hiç bilgisi olmadığı,sekreterin kendisin azarladığı iddiasıyla  Başvuruda bulunmuştur.Kurulumuz  Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık  kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

43- Başvuru Tarihi ve NO: 05.10.2016/52812 Yozgat Dev.Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:19.10.2016/43

          Başvuru Konusu:  Vatandaş Hizmetten genel olarak faydalanamadığı ve umursanmadığı  iddiasında bulunmuştur..Kurulumuz Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39.ve 6 maddesinin ihlal kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği  ile karar vermiştir

44- Başvuru Tarihi ve NO: 12.10.2016/54032 Yozgat Dev.Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:19.10.2016/44          Başvuru Konusu:  Vatandaş Hizmetten genel olarak faydalanamadığı ve umursanmadığı  iddiasında bulunmuştur..Kurulumuz Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39.ve 6 maddesinin ihlal kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği  ile karar vermiştir.

45- Başvuru Tarihi ve NO: 10.10.2016/53490- Yozgat Dev.Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:02.11.2016/45-  Başvuru Konusu:  Vatandaş Acil Servis Hizmetlerinden şikayetci olmuştur...Kurulumuz Konunun Başhekimliğe yönlendirilerek  Konunun başhekimlikçe değerlendirilmesine karar vermiştir.

46-  Başvuru Tarihi ve NO: 12.10..2016/54049  - Sorgun Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:02.11.2016/46

          Başvuru Konusu:  Başvuran hizmetten genel olarak faydalanamadığı iddiasında bulunmuştur. Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği  ile karar vermiştir

47-  Başvuru Tarihi ve NO: 13.10.2016/54454  - Sorgun Devlet Hastanesi       Kurul Tarih ve NO:02.11.2016/47

          Başvuru Konusu:  Başvuran Hastasına tıbbi özen gösterilmediği gerekçeciyle şikayette bulunmuştur Kurul üyelerimiz Personellerin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 14 maddesinin (Tıbbi Özen göstermeme) ihlal edildiği kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği  ile karar vermiştir

48-  Başvuru Tarihi ve NO: 14.10.2016/54780  - Sorgun Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:02.11.2016/48

          Başvuru Konusu:  Başvuran hizmetten genel olarak faydalanamadığı iddiasında bulunmuştur. Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

49-  Başvuru Tarihi ve NO: 19.10.2016/49-55463  - Sorgun Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:02.11.2016/ Başvuru Konusu:  Başvuran hizmetten genel olarak faydalanamadığı iddiasında bulunmuştur. Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

50-  Başvuru Tarihi ve NO: 03.111.2016/-58614  - Yozgat Adsm Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:24.11.2016/ 50 Başvuru Konusu:  Başvuran sağlık hizmetinden faydalanamadığı iddiasında bulunmuştur. Kurul üyelerimizce Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6..maddesi gereğini yerine getirmediği kanaatiyle   Hasta Hakları ihlali olduğuna  oybirliği ile karar vermiştir

51-  Başvuru Tarihi ve NO: 07.111.2016/-59178 - Yozgat  Bozok Tıp Fak .Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:24.11.2016/ 51 - Başvuru Konusu:  Başvuran  adalet ve hakkaniyet ölçüsünde hizmetten faydalanamadığı sırasının ihlal edildiği iddiasında bulunmuştur.Hasta Hakları  Kurulumuz  üyelerimizce Personellerin hasta memnuniyetini sağlamak açısından daha dikkatli olmaları hususunda öneride bulunma kararı almıştır.

52- Başvuru Tarihi ve NO: 21.11..2016/61972- Yozgat Dev.Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:24.11.2016/52-  Başvuru Konusu:  Vatandaş Saygınlık görmediğini kendisine hakaret edildiği iddiasında bulunmuş olup, Kurulumuz Personelin Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39.maddesi  gereğince davranmadığı kanaatiyle  Hasta Hak. İhlali vardır kararını oybirliğince vermiştir

53-  Başvuru Tarihi ve NO: 04.11.2016/-58936 - Yozgat  Bozok Tıp Fak .Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:16.12.2016/ 53 - Başvuru Konusu:  Başvuran  bilgi alma hakkını kullanamadığı iddiasıyla baş vurmuştur. Hasta Hakları  Kurulumuz  üyelerimizceÇalışanın hasta mahramiyetini ihlal ettiği hastane kurallarına uymadığı kanaatiyle  hak ihlali olmadığına karar vermiştir.

54-  Başvuru Tarihi ve NO: 01.12.2016/64409  - Sorgun Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:16.12..2016/54 Başvuru Konusu:  Başvuran hizmetten genel olarak faydalanamadığı iddiasında bulunmuştur. Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

55-  Başvuru Tarihi ve NO: 21.12.2016/68626  - Sorgun Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:30.12..2016/55 Başvuru Konusu:  Başvuran hizmetten genel olarak faydalanamadığı iddiasında bulunmuştur. Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

56-  Başvuru Tarihi ve NO: 27.12.2016/69775  -Yozgat  Devlet Hastanesi

       Kurul Tarih ve NO:30.12..2016/55 Başvuru Konusu:  Başvuran hizmetten genel olarak faydalanamadığı iddiasında bulunmuştur. Kurul üyelerimizce Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi a bendine (Hasta,  sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.