2015 Yılı Hasta Hakları Kurul Kararları
14 Haziran 2018

Hasta Hakları Kurul Kararları

      1-Karar Tarih ve No:28.11.2014-- 01                            Tesis: YOZGAT ADSM

Başvuru Tarihi:17/11/2014                                          

Başvuru Konusu: Hastanın randevusuna geç kalmasına rağmen muayene olmak istemesi, sonucu, hekimi ile yaşanan tartışmadır.

Karar Özeti         :  Hasta Hakları yönetmeliğinin Hastanın uyması gereken Kurallar Başlığında 42/A Maddesinin ç       bendine (   'Randevu  tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir) uymadığı kanaatiyle Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     2- Karar Tarih ve No:28/11/2014–02     Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi                                                                                                                    Başvuru Tarihi:25.11.2014

Başvuru  Konusu:   Sırasının dr.tarfından ihlal edildiğini iddia eden hastaya doktorun randevusu olduğunu izah etmesiyle yaşananlar.

Karar Özeti: Hasta Hakları yönetmeliği kapsamında yapılan incelemelerde Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      3- Karar Tarih ve  No:28/11/2014-03                       Sağlık Tesisi:Çekerek Devlet Hastanesi

Başvuru Tarihi :   06/11/2014

Başvuru Konusu: Muayene olmak için müracaat eden hastanın doktor tarafında bekletildiğini iddia etmesi

 Karar Özeti: Hasta Hakları yönetmeliği kapsamında yapılan incelemelerde Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına  oyçokluğu ile karar vermiştir.

      4- Karar Tarih ve  No:28/11/2014-04                               Sağlık Tesisi:Yozgat devlet Hastanesi

Başvuru Tarihi :   06/11/2014

Başvuru  Konusu:   Baş vuru yapan hasta yakınının  hastası hakkında yeterli bilgi alamadığı iddia ederek şikayette bulunmuştur.

Karar Özeti:  Hastanın ,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ilkesine uymadığı, Hasta eşinin  vermiş olduğu dilekçeyle herhangi bir şikayetlerinin olmadığı  beyanını değerlendiren Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına  oybirliği ile karar vermiştir

  5-Karar Tarih ve  No:28/11/2014-05                              Sağlık Tesisi:Sorgun Devlet Hastanesi

  Başvuru Tarihi :   12/11/2014

   Başvuru  Konusu:   Polikliniklerde sıraya uyulmadığını, sıra dışı hastaların muayene edildiği iddiasısını içeren başvuru.

Karar Özeti:  Hasta Hakları yönetmeliği kapsamında yapılan incelemelerde Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

     6-Karar Tarih ve No:28/11/2014-06

Başvuru Tarihi: 19.11.2014

 Başvuru Konusu:   Sağlık çalışanını kendisine saygısızlık yaptığı iddia edilmektedir.

Karar Özeti:  Başvuranın Hasta Hakları yönetmeliğinin Hastanın uyması gereken Kurallar Başlığında 42/A Maddesinin ç bendine (Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir) uymadığı kanaatiyle Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      7- Karar Tarih ve No:28/11/2014-07                                Sağlık Tesisi: Sorgun Devlet Hastanesi

Başvuru Tarihi: 05.11.2014

Başvuru Konusu: Hasta Tahlil sonuçlarını öğrenmek için gereksiz bekletildiğini, muayenede mahremiyete özen gösterilmediği bahisle başvuruda bulunmuştur.

 Karar Özeti: Hasta Hakları yönetmeliği kapsamında yapılan incelemelerde Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir. Hasta Hakları Yönetmeliğinin 21 maddesi Kapsamında Hasta Mahremiyetine azami gayret gösterilmesi hususunda Kurulumuz Sağlık Çalışanlarının uyarılmasını önermiştir.

      8-Karar Tarih ve No:24.12.2014--08                                                      Tesis: YOZGAT ADSM

Başvuru Tarihi: 01.12.2014

Başvuru Konusu: Mesai saatleri içinde görevliyi yerinde bulamadığı iddia edilen başvuru.

Karar Özeti: Hasta Hakları yönetmeliği kapsamında yapılan incelemelerde Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      9- Karar Tarih ve No:24/12/2014–09             Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi   

Başvuru Tarihi: 02.12.2014

Başvuru Konusu: Polikliniklerde sıraya uyulmadığını, öncelikli hasta hakkını kullanamadığı iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.

Karar Özeti: Hasta Hakları yönetmeliği kapsamında yapılan incelemelerde Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      10- Karar Tarih ve No:24/12/2014–10            Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi: 10.12.2014

Başvuru Konusu: Hastanenin işleyiş sistemini şikayet etmiştir.

Karar Özeti: Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın Hasta Hakları yönetmeliğinin Hastanın uyması gereken Kurallar Başlığında 42/A Maddesinin ç bendine ('Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir) uymadığı kanaatiyle Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermişti

     11- Karar Tarih ve No:24/12/2014–11     Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi: 16.12.2014

Başvuru Konusu: : Polikliniklerde sıraya uyulmadığını, iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.

 Karar Özeti: Kurulumuz Hasta Hakları yönetmeliğinin 42/A Maddesinin ç ve d bendinde izah edilen('Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir-İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.)kurallara uymadığı incelenen belgelerden anlaşıldığından Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

       12– Karar Tarih ve No:24/12/2014–12     Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi

Başvuru Tarihi: 18.12.2014 tarihinde yapılan başvuru 19.12.2014 tarihinde vermiş olduğu dilekçeyle başvurusunu geri çekmiştir.

      13- Karar Tarih ve No:05/01/2015-13                                Sağlık Tesisi: Sorgun Devlet Hastanesi

Başvuru Tarihi     : 22.12.2014

Başvuru Konusu : Hasta yakının Hastasına zamanında doğru teşhis konulmaması sebebiyle hastasının durumunun dahada kötüye gitmesiyle oluşan tabloyla ilgili şikayeti

Karar Özeti        :Hasta Hakları Kurulumuz mezkur olayla ilgili Hasta Hakları İhlali olmadığına karar vermekle birlikte Bakanlığımızın 2014/32 sayılı genelgesinin Şikayet ve sorun çözme alt başlığının 3.paragrafında bahsedilen ''Hasta iletişim Birimine  veya İl Koordinatörlüğüne tıbbi Hata olarak ulaşan başvurular,kamu kurumu olması halinde sağlık  tesisi yöneticiliğine / başhekimliğine ;özel sağlık tesisi ise İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir ve durumdan baş vurana bilgi verilir''hükmü gereğince  konuyla alakalı Başhekimliğiniz/Hastane yöneticiliğinizce konunun  uzmanlarınca araştırılıp inceleme yaptırılması önerisini kurulumuz oy birliği ile almıştır.

     14- Karar Tarih ve No:05/01/2015-14                                Sağlık Tesisi: Sorgun Devlet Hastanesi

Başvuru Tarihi        :  26.12.2015

Başvuru Konusu  : Hastasının yaşlı olduğundan dolayı öncelik tanınmaması ve kendilerine insani yaklaşımda bulunmadıkları gerekçesiyle başvuruda bulunmuştur.

Karar Özeti        : Hasta Hakları Kurulumuz mezkur olayla ilgili Hasta Hakları İhlali olmadığına karar vermekle birlikte                              Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39.Maddesi-( Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik

hükümlerine gereğince hareket edilmesi hususunda daha dikkatli davranılması  önersinde bulunmuştur.

     15- Karar Tarih ve No:22/01/2015–15      Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi: 26.12.2014

Başvuru Konusu: : Polikliniklerde sıraya uyulmadığı, iddiasıyla başvuruda bulunmuştur.

 Karar Özeti: Kurulumuz Hasta Hakları yönetmeliğinin 42/A Maddesinin ç ve d bendinde izah edilen('Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir-İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.)kurallara uymadığı incelenen belgelerden anlaşıldığından Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

      16- Karar Tarih ve No:  22/01/2015–16      Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi: 12.01.2015

Başvuru Konusu    :Sağlık Çalışanının sırasını ihlal ettiği ve kendisine kötü üslupla konuştuğu iddia edilmektedir. Karar Özeti         : Hasta Hakları Kurulumuz mezkûr olayla ilgili Hasta Hakları İhlali olmadığına karar vermekle birlikte   Hasta Hakları Yönetmeliğinin 39.Maddesi- Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik Hükümlerine gereğince hareket edilmesi hususunda daha dikkatli davranılması önersinde bulunmuştur

     17- Karar Tarih ve No:22/01/2015–17      Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi   : 15.01.2015

Başvuru Konusu:    Baş vuru yapan hasta yakınının hastası hakkında bilgi istemesine olumsuz cevap alması gerekçesiyle şikayette bulunmuştur.

. Karar Özeti       :Sağlık çalışanınınHasta Hakları Yönetmeliği 18. Maddesi b fıkrası '' Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak bilgilendirilir....geregince teferruatlı bilgi vermediği anlaşılmış , Hasta yakınlarının  Hasta hakları yönetmeliğinin 42/a maddesi e bendinde  ifade edilen  '' Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.''maddesini ihlal ettiği anlaşılmıştır.Hasta Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığı kanaatine oybirliği ile varmıştır.

       18- Karar Tarih ve No: 22/01/2015–18      Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi   : 29.12.2014

Başvuru Konusu:    Sağlık çalışanlarının ilgisiz ,saygısız ve yerli bilgi vermemesinden bahisle şikayette bulunulmuştur.

. Karar Özeti       :  Hasta Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. '' maddesine uygun davranmadığı kanatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına karar vermekle birlikte  Hasta Hakları Yönetmeliği İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret başlığında anlatılan: Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli davranır.Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.İlkesi gereğince hasta ve yakınlarına daha hassas davranılması hususunda Kurulumuz önerilerin uygulanması ile takibine karar vermiştir

      19- Karar Tarih ve No:03/02/2015–19      Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi   : 10.12.2014

Başvuru Konusu:    Başvuru yapan hasta yakınının hastası hakkında bilgi verilmemesinden şikâyette bulunmuştur.

. Karar Özeti        : Hasta Hakları Yönetmeliği 18. Maddesi b fıkrasının '' Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak bilgilendirilir. Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır. '' gereklerinin yerine getirildiği, Bengül ARSLAN  02.02.2015 tarihli vermiş olduğu dilekçesiyle de şikayetini geri çektiği anlaşıldığından Hasta Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığı kanaatine oybirliği ile varmıştır.

     20- Karar Tarih ve No:03/02/2015–20      Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi: 16.01.2015

Başvuru Konusu:    Başvuru yapan hasta yakınının hastası hakkında bilgi istemesi, sağlık çalışanın sert bir üslupla bilgi veremeyeceğini söylemesiyle başlayan tartışma.

. Karar Özeti       :  Hasta Hakları Kurulumuz Başvuruyu Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş söz konusu hakaret  vari sözlerin sağlık çalışanını ağır tahrikle  karşılıklı atışmadan kaynaklandığı kanaatiyle Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø       Karar Tarih ve No:012/02/2015–21      

        Sağlık Tesisi:   Sorgun Devlet Hastanesi

 Başvuru Tarihi: 29.01.2015

Başvuru Konusu          :    Başvuru yapan hasta yakınının doktorla tıbbi konuda tartışması

Karar Özeti               : Hasta Hakları Kurulumuz Başvuruyu Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş söz konusu hakaret  vari sözlerin sağlık çalışanını ağır tahrikle  karşılıklı atışmadan kaynaklandığı kanaatiyle Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No:24.03.2015–22              

        Sağlık Tesisi:  Yozgat Devlet Hastanesi                  

Başvuru Tarihi:16.02.2015

Başvuru Konusu   :    65 yaş üstü hastasını öncelikli muayene ettirmek isterken yaşanan tartışma.                                                                   Karar Özeti                 : HastaHakları Kurulumuz Başvuruyu Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş söz konusu tartışmanın hasta mahremiyetine sebep olduğu için Hasta Hakları Kurulumuz Hak ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No:04.03.2015–23                 

         Sağlık Tesisi:  Akdağmadeni Devlet Hastanesi                  

Başvuru Tarihi: 24.02.2015

Başvuru Konusu  : 65 yaş üstü hastasını öncelikli muayene ettirmek isterken  yaşanan tartışma.                                                                   Karar Özeti          : Hasta Hakları yönetmeliğinin Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma başlıklı  6.Maddesinde ifadesini bulan''- Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik  edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık  hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.'' ilkesi gereğince  hasta hakkının ihlal edildiği kanaatine oybirliğiyle karar vermiştir.

(

Ø      Karar Tarih ve No:15/04/2015–24             Sağlık Tesisi: B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 Başvuru Tarihi: 25.02.2015

Başvuru Konusu:    Başvuru yapan Hasta Mahremiyetine saygı gösterilmesini hastasının yanında bulunmasını  talepetmiştir. bulunmuştur.

Karar Özeti       :  Hasta Hakları Kurulumuz Başvuruyu Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş söz konusu olayda Hasta Mahremiyetine ve hastasının yanında bulunmasına izin verilmediği için  Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna karar vermiştir.)

Ø      Karar Tarih ve No:04.03.2015–25                          Sağlık Tesisi:  Boğazlıyan Devlet Hastanesi                   

Başvuru Tarihi: 25.02.2015

Başvuru Konusu: Stajer Öğrenciye enjeksiyon yaptırmak istemeyen hasta ile acil doktorunun tartışması.                                                   Karar Özeti          : Hasta Hakları Kurulu Konuyla ilgili ihlal yok kararı vermekle birlikte Hasta ve yakınlarına Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır önerisi kararı almıştır. 

 Ø      Karar Tarih ve No  : 24.03.2015–26                                          Sağlık Tesisi:  Sorgun Devlet Hastanesi                  

Başvuru Tarihi       :  25.02.2015

Başvuru Konu :Muayenesinin geciktiğini  ve mağdur olduğunu iddia etmiştir.

   Karar Özeti           :  Hasta Hakları Kurulu Konuyla ilgili belgeleri incelemiş ve söz konusu gecikmenin teknik arızadan kaynaklandığı kanaatine varılarak Hak ihlallinin olmadığına karar verilmiştir.

Ø      Karar Tarih ve No  : 24.03.2015–27               Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       :  03.03.2015

Başvuru Konu       :  Hasta   Doktorun Yapacağı işlemle ilgili bilgilendirmediğinden şikayetci olmuştur.

   Karar Özeti       : Yapılan incelemede  Hasta Hakları İhlali olmadığına ancak Hasta Hakları yönetmeliğinin 15.maddesi gereği bilgilendirmenin tam yapılması önerisi kararı alınmıştır

Ø      Karar Tarih ve No  : 24.03.2015–28               Sağlık Tesisi : Yozgat ADSM                     

Başvuru Tarihi       :  05.03.2015

Başvuru Konu       :Hasta diş etleri ile ilgili problemlerini anlatırken yaşanan tartışma.

   Karar Özeti       : Yapılan incelemede  Yönetmeliğin Hasta ‘’Personele sözlü veya Fiziki saldırıda bulunamaz maddesini ihlal etiğinden Hasta Hakları İhlali olmadığı kararı alınmıştır.

Ø      Karar Tarih ve No  : 24.03.2015–29              Sağlık Tesisi : Sarıkaya Devlet Hastanesi                     

Başvuru Tarihi       :  06.03.2015

Başvuru Konu        : Randevusuna yarım saat geciktiği için muayene olamadığından şikayetçidir.

   Karar Özeti         : Hasta Randevusuna uyar ve değişiklikleri ilgililere bildirir sorumluluğunu yerine getirmediği  kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına karar verilmiştir

Ø      Karar Tarih ve No  : 24.03.2015–30              Sağlık Tesisi : Yozgat  Devlet Hastanesi                     

Başvuru Tarihi       :  010.03.2015

Başvuru Konu        : Hastanın kendisine yapılan enjeksiyonda canının yandığından şikayetçi olmuştur.

   Karar Özeti    Başvuran, Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A.maddesi a bendinde ifadesini bulan ''Hasta

a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve

katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder..'' maddesini,Yönetmeliğin 42A Maddesi  e bendini''Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz'' maddesine uygun davranmadığı kanaatiyle Kurulumuz  Hasta Hakları ihlali olmadığına oy birliğiyle karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No  : 08.04.2015–31           Sağlık Tesisi : Yozgat  Devlet Hastanesi                    

Başvuru Tarihi       :  25.02.2015

Başvuru Konu        : Hasta doktorun yaptığı işlemle ilgili kendisini yeteri derecede bilgilendirmediğini sordukça cevap aldığını yapılan işlem hakkında tereddüt yaşadığını ifade etmiştir.Yapılan incelemede modern tıbbi tedavinin uygulandığı kanaatiyle  hak ihlalinin olmadığına karar verilmiştir.. 

Ø      Karar Tarih ve No  : 06.05.2015–32          Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       :  13.03.2015.2015

Başvuru Konu        : Hastanı 65 yaş dolayısıyla öncelikli muayene olamdığı idasıyla ilgili baş vurusu yapılan araştırmada teknik sebeplerden kaynaklandı anlaşıldığında hak ihlali olmadığına karar verilmiştir.. 

Ø      Karar Tarih ve No  : 06.05.2015–33-48         Sağlık Tesisi : Yenifakılı ilçe Entegre Hastanesi                      

Başvuru Tarihi       :  16.03.2015.2015

Başvuru Konu        : Hastanın Sağlık hizmetlerinde faydalanamadığı iddiasını Kurulumuz Hak ihlali vardır kararı vermiştir.(Karara itiraz oluş kurul tekrar görüşmüş ve kanaatinin kesin olduğuna karar vermiştir)   

Ø      Karar Tarih ve No  : 24.03.2015.2015–34        Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ. Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       :  18.03.2015.2015

Başvuru Konu        :Muayene olmak  için almış olduğu sırayı kaçırdığından dotorla yapılan münakaşada kurulumuz hak ihlali olmaığına karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 24.03.2015.2015–35-40 /Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ.Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       :  30.03.2015 Başvuru Konu        :Tıbbi hata olma ihtimali düşünülerek Hastane İdaresine yönlendirilmiştir.

Ø      Karar Tarih ve No :17.04.2015.2015–37 /Sağlık Tesisi : YOZGAT ADSM      

Başvuru Tarihi       : 27.03.2015 Başvuru Konu        : Doktorun hijyene önem vermediğini iddia eden hastanın şikayeti Kurulumuzca hak ihlali olmadığı kanaatiyle sonuçlanmıştır. 

Ø      Karar Tarih ve No : 08.04.2015.2015–38 /Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ.Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       :  30.03.2015

Başvuru Konu        : Genel Poliklinik yerine acil polikliniğinde muayene olamk isterken yaşanan tartışmada kurulumuz hak ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 08.04.2015.2015–39 / YOZGAT DEVLET HASTANESİ                    

Başvuru Tarihi       :  02.04.2015

Başvuru Konu        : Muayene olduktan sonra kendisi için işitme cihazı yazılmasını isteyen hastaya doktor doktorun cihazdan önce tedavi gerektiğini aksi halde kendi sağlığına kalıcı zarar vereceğini söylemsi üzere yaşana  tartışmada Kurulumuz hak ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 17.04.2015.2015–41 /Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ.Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       :  07.04.2015

Başvuru Konu        :   Doktorun polikliniği 1 saat terk ettiği iddia edilen konuda yapılan araştırma  sonucu hastanın Hastane Kurallarına uymadığı kanaatiyle Kurulumuz hak ihlalinin olmadığına karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 06.05.2015.2015–42 /Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ.Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       :  20.03.2015

Başvuru Konu        : Önecelikli hastasının  Randevusunun 3 kez tehir edilmesi ve bir açıklama yapılamamasını değerlendiren kurulumuz  Kurulumuz HAK İHLALİ OLDUĞUNA karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 17.04.2015.2015–43 /Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ.Uygulama ve Araştırma  Merkezi                    

Başvuru Tarihi       : 08.04.2015

Başvuru Konu        : Muayene sırasında telefonu açmasıyla doktor arasında yaşanan tartışmada Kurulumuz Hak ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 17.04.2015.2015–44 /Sağlık Tesisi :SORGUN ADSM                      

Başvuru Tarihi       : 09.04.2015 Başvuru Konu        : Tıbbi Hata olduğu düşüncesiyle Hastane baş hekimliğine yönlendirilmiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 17.04.2015.2015–45 /Sağlık Tesisi : B.Ün. Sağ.Uygulama ve Araştırma Merkezi                      

Başvuru Tarihi       : 08.04.2015

Başvuru Konu        : Bayan doktorda sıra almasına rağmen erkek asistan a muayene alma durumunda kalan hasta hekim seçme hakkını kullanamadığı  şikayeti değerlendirilmiş Kurulumuz Hasta Hakları yönetmeliği ve genelge hükümlerine uyulması önerinde bulunma kararı almıştır.

Ø      Karar Tarih ve No : 17.04.2015.2015–46 /Sağlık Tesisi :SARIKAYA TSM               

Başvuru Tarihi       :14.04.2015

Başvuru Konu        :Çocuğuna enjeksiyon yaptırmak isteyen hastaya hemşirenin riskli bir enjeksiyonun hastane şartlarında yapılması gerektiğini anlatmasıyla yaşan tartışmada Kurulumuz Hak ihlali olmadığına karar vermiştir.

     Karar Tarih ve No : 06.05.2015.2015–49 /Sağlık Tesisi :BOĞAZLIYAN TSM     

Başvuru Tarihi       :10.04.2015

Başvuru Konu        : Muayene sırasında telefonu açmasıyla doktor arasında yaşanan tartışmada Kurulumuz Hak ihlali olmadığına karar vermiştir

Ø      Karar Tarih ve No :06.05.2015.2015–50 / YOZGAT DEVLET HASTANESİ                    

Başvuru Tarihi       :  02.04.2015

Başvuru Konu        : Doktorun muayene saatlerine dikkat etmediği şikayetini değerlendiren Hasta Hakları Kurulumuz  Hastanın Hastane Kurallarına uymadığı kanaatiyle hak ihlali olmadığına karar vermiştir

Ø      Karar Tarih ve No :06.05.2015.2015–50 / AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ                    

Başvuru Tarihi       :  04.05.2015

Başvuru Konu        : : Tıbbi Hata olduğu düşüncesiyle Hastane baş hekimliğine yönlendirilmiştir.

Ø      Karar Tarih ve No :04.06.2015.2015–51 / YOZGAT DEVLET HASTANESİ                    

Başvuru Tarihi       :  13.04.2015

Başvuru Konu        : Hasta yakını  sağlık çalışanının  hastasıyla yeteri kadar ilgilenmedi iddiasıyla baş vurmuş,Kurulumuz mezkur olayda hak ihlali olmadığını konuyla alakalı daha duyarlı ve hassiyet gösterilmesi gerektiği  önerisi kararı almıştır.

Ø      Karar Tarih ve No :29.05.2015.2015–52 / YERKÖY DEVLET HASTANESİ                    

Başvuru Tarihi       : 29.04.2015

Başvuru Konu        : Hasta yakını  sağlık çalışanının hastasına tıbbi özen göstermediği kanaatiyle başvurmuş baş vuru Kurulumuzca Hak ihlali olmadığı kanaatiyle sonuçlanmıştır.

Ø      Karar Tarih ve No :06.05.2015.2015–53/ AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ                    

Başvuru Tarihi       : 04.05..2015

Başvuru Konu        : Tıbbi Hata olduğu düşüncesiyle Hastane baş hekimliğine yönlendirilmiştir.

Ø      Karar Tarih ve No :29.05.2015.2015–54/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                    

Başvuru Tarihi       : 08.05..2015

Başvuru Konu       : Tıbbi gerekler uygun olmadan acilen muayene olmak isteyen hasta şikayette bulunmuştur.Kurulumuzca incelenen dosya da hak ihlalinin olmadığı kanaatiyle sonuçlanmıştır.     

 Karar Tarih ve No :04.06..2015–55/ BOZ.ÜNV.ARAŞTIRMAHASTANESİ                     

Başvuru Tarihi       : 12.05.2015

Başvuru Konu       : Seçtiği hekimde muayene olamayan hastanın şikayeti Kurulumuzca değerlendirilmiş hak ihlali olmamakla birlikte Genelge gereklerinin yerine getirilmesi önerisi kararı vermiştir.  

 Karar Tarih ve No :29.05.2015–56/ ADSM   SORGUN                  

Başvuru Tarihi       : 12.05.2015

Başvuru Konu       : Randevu aldığı halde muayene olamayan hastanın randevusuna geç kaldığından muayene  olamadığı  kanaatiyle hak ihlalinin olmadığına karar verilmiştir.

Ø      Karar Tarih ve No : 04.06.2015–57/ ÇEKEREK DEVLET HASTANESİ                

Başvuru Tarihi       : 15.05.05.2015

Başvuru Konu       : Tıbbi gerekler uygun olmadan  muayene olmak isteyen hasta şikayette bulunmuştur.Kurulumuzca incelenen dosya da Tababet ilkelerine aykırı tedavi yapılamaz ilkesine uygun davranıldığı görülen dosya hak ihlalinin olmadığı kanaatiyle sonuçlanmıştır

     Karar Tarih ve No : 29.05.2015–58/YOZGAT ADSM                

Başvuru Tarihi       : 12.05.05.2015

Başvuru Konu       : Tıbbi gerekler uygun olmadan  muayene olmak isteyen hasta şikayette bulunmuştur.Kurulumuzca incelenen dosya da Tababet ilkelerine aykırı tedavi yapılamaz ilkesine uygun davranıldığı görülen dosya hak ihlalinin olmadığı kanaatiyle sonuçlanmıştır

Ø      Karar Tarih ve No : 29.05.2015–59/YOZGAT BOZ.ÜNV.ARAŞTIRMAHASTANESİ                                   

Başvuru Tarihi       : 21.05.2015

Başvuru Konu       : Hastasına tıbbi özen gösterilmeliğinden  şikayetçi olan hasta yakını dosyası kurulumuz incelemesinde  Hastanın katılımcı bir davranış sergilememesi kanaatiyle  hak ihlali yoktur olarak sonuçlanmıştır

Ø      Karar Tarih ve No : 29.05.2015–60/AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ                                   

Başvuru Tarihi       : 21.05.2015

Başvuru Konu       : Hastane kurallarına aykırı talepte bulunan hasta şikayeti hastane kurallarına uymadığı kanaatiyle hak ihlali yoktur olarak sonuçlanmıştır

Ø      Karar Tarih ve No : 04.06.2015–61/SORGUN DEVLET HASTANESİ                               

Başvuru Tarihi       : 20.05.2015

Başvuru Konu       : Hastane kurallarına aykırı talepte bulunan hasta şikayeti hastane kurallarına uymadığı kanaatiyle hak ihlali yoktur olarak sonuçlanmıştır

Ø      Karar Tarih ve No : 29.05.2015–62/SORGUN DEVLET HASTANESİ                               

Başvuru Tarihi       :20.05.2015

Başvuru Konu       : Doktorun acele muayene etmesinden  şikayetçi olan hasta dosyası kurulda görüşülmüş olup  Hastanın katılımcı bir davranış sergilememesi kanaatiyle  hak ihlali yoktur olarak sonuçlanmıştır

Ø      Karar Tarih ve No 04.06.2015–63/BOĞAZLIYAN  DEVLET HASTANESİ                               

Başvuru Tarihi       :25.05.2015

Başvuru Konu       : Doktorun acele muayene etmesinden  şikayetçi olan hasta dosyası kurulda görüşülmüş olup Hastanın katılımcı bir davranış sergilememesi kanaatiyle  hak ihlali yoktur olarak sonuçlanmıştır.

Karar Tarih ve No : 05.06..2015–64/YOZGAT BOZ.ÜNV.ARAŞTIRMAHASTANESİ                                   

Başvuru Tarihi       : 12.05.2015

Başvuru Konu       : Hasta ile poliklinik sekreteri arasındaki tartışma Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliği 42/A Maddesi a bendine '' Hasta Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. 'maddesine uygun davranmadığı sırayı kaçırdığı, çağrıldığı halde gelmediği sırasını takip etmediği kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına karar vermiştir

Karar Tarih ve No :11.06.2015.2015–65 / YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi        25.05.2015 Başvuru Konu        : Hasta Acil serviste çocuğunu muayene ettirmek isterken Hasta Hakları Yönetmeliği 42/A Maddesi a bendine '' Hasta Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. 'maddesi ile 42 /A-d fıkrasına uygun davranmadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına karar vermiştir

Ø      Karar Tarih ve No :05.06.2015.2015–66/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi    ve Konusu   : 04.06.2015 tarihinde  Başvuran, poliklinik sırasının kapalı olduğu halde sıra alma talebi Hasta Hakları Kurulumuzca  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder. 'ilkesine uymadığı kanaatiyle  Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No :11.06.2015.2015–67/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi ve Konusu   :  05.06.2015 tarihinde yapılan  Başvuru  hastanın randevusuna uymadığı gerekçesiyle Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø      Karar Tarih ve No :04.06.2015–68/YOZGAT  BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi    ve Konusu   :  25/05/2015 tarih ve 31033   sayılı başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını incelemiş , Kurulumuz  Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliği Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Başlıklı 11. Maddesini'' Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz.''hükmünü ve y önetmeliğin 39.Maddesini-'' Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir’’hükümlerine aykırı davrandığı kanaatiyle Hasta hakları İhlali olduğuna karar vermiştir.

Ø  Tarih ve No :23.07.2015–69/YOZGAT  SORGUN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi ve Konusu   :  06.07.2015 tarihli 2015 / 40648  sayılı başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Kurulumuz Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğin  39. Maddesi (Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır..)gereğince öneri ve önerinin takibine oy birliği ile  karar verilmiştir.

Ø  Tarih ve No :23.07.2015.2015–70/YOZGAT  SORGUN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi ve Konusu   Kurulumuz 06.07.2015.2015 tarihinde 40991  sayılı yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Yönetmeliğinin 7 Maddesini (- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.)ihlal ettiği kanaatiyle Hasta Hakları İhlali vardır kararını oy çokluğa  ile almıştır.

Karar Tarih ve No :23.07.2015–71 / YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi       :  05.07.2015 Başvuru Konu        : 23.07.2015 tarih ve  40330  sayılı başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :27.08.2015–72/YOZGAT  SORGUN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi ve Konusu   :  Kurulumuz 30/07/2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 44554  sayılı  başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hastanın Sağlık Hizmetinden yararlanamamasının  teknik sebeplerden kaynaklandığı kanaatiyle Hasta Hakları İhlalinin olmadığına   karar vermiştir.

Karar Tarih ve No : 27.08.2015–73/YOZGAT BOZ.ÜNV.ARAŞTIRMAHASTANESİ                                   

Başvuru Tarihi  ve Konusu     : 30.07./.2015 tarih  ve 44557 sayılı başvuruyu  ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliği 42/A Maddesi a bendine '' Hasta Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural    ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı   bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. ''maddesine uygun davranmadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :27.08.2015–74/YOZGAT  SORGUN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi ve Konusu   :     10/08/.2015  tarih ve 46507  başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın Has- ta Hakları .Y ö n e t m e l i ğ i n i n    42/A maddesi a bendine,  ( Hasta,  Başvurduğu    sağlık   kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ve 42/A maddesi e bendine (Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz)  ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :16.09.2015–75/YOZGAT  SORGUN DEVLET HASTANESİ                     

Başvuru Tarihi ve Konusu    28.08.2015 tarih/50306  sayılı  başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :16.09.2015–76/YOZGAT  SORGUN DEVLET HASTANESİ                  

 31.08.2015 tarihli/ 50582  sayılı Yozgat  Sorgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Karar Tarih ve No :16.09.2015–77 / YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ                     

23.07.2015 tarih ve 51350  sayılı Boğazlıyan  Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Karar Tarih ve No :16.09.2015–78/ YOZGAT BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ                

Kurulumuz 23.07.2015 tarih ve 51729  sayılı Akdağmadeni  Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.
Karar Tarih ve No :16.09.2015–79/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

  Kurulumuz 02.09.2015 tarih ve 53320  sayılı Yozgat  Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder )ve 42/A maddesi (e) bendinePersonele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :21.10..2015–80/YOZGAT ADSMİ                     

  14.09.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 /53377  sayılı Yozgat  ADS Merkezine   yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder  ilkesine ve 42/A maddesi  e bendine'' Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz'' ilkesine  uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No21.10.2015–81/YOZGAT ADSMİ                     

17.09.2015 tarih  ve 54178  sayılı Yozgat  ADS Merkezine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,hastane kayıtları incelenmiş ve şikayete sözkonusu olan 23 nolu dişin çekildiği tespit edilmiş olup ,Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/AMaddesi ( a)bendine( Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No21.10.2015–82/SORGUN DEVLET HASTANESİ

   Kurulumuz17.09.2015 tarih  ve 54275  sayılı Sorgun Devlet Hastanesine  yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 6. maddesine ( Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.   

Ø                   Karar Tarih ve No21.10.2015–83/SORGUN DEVLET HASTANESİ

   17.09.2015 54565 sayılı Sorgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin .42/A Maddesi ( a)bendine( Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :05.11.2015–84/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

18/09//2015 tarih ve 55863 sayılı Yozgat Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu incelemiş, Personellerin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin Bilgi İsteme Başlığında anlatılan 7. maddesini ihlal ettiği kanaatiyle Hasta Hakları ihlali  olduğuna ,doktorlar arasındaki anlaşmazlığın Hastane yöneticiliğince araştırılıp sonuçlandırılmasına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø                   Karar Tarih ve No21.10.2015–85/SORGUN DEVLET HASTANESİ

 06.10.2015 tarih ve 56479 sayılı Sorgun Devlet yapılan başvuruyu incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin   42/A Maddesi ( a)bendine( Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. )  uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığı kanaatine  oybirliği ile  karar vermişti

Karar Tarih ve No :21.10.2015–86/YOZGAT BOZ.ÜNV.ARAŞTIRMAHASTANESİ                                   

Kurulumuz 19.10.2015.2015 58623 sayılı B.Ü.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yapılan başvuruyu incelemiş,Hasta Başvuranın Hasta Hakları Yönetmeliği 42/A Maddesi a bendine '' Hasta Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder. 'maddesine uygun davranmadığı  kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına karar vermiştir.

Ø                   Karar Tarih ve No 05.11.2015–87/SORGUN DEVLET HASTANESİ

01.10.2015 ve 57212  Sorgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu  incelemiş, Personelin   Hasta Hakları Yönetmeliğinin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Başlıklı Madde 6 da ifade edilen '' Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir..'' ilkesine uymadığı kanaatiylen Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.

   Karar Tarih ve No  05.11.2015–88/SORGUN DEVLET HASTANESİ

   01.10.2015 tarih ve  57216  Sorgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu yazılarını  incelemiş, Personelin   Hasta Hakları Yönetmeliğinin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Başlıklı Madde 6 da ifade edilen '' Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir..'' ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø                   Karar Tarih ve No 05.11.2015–89/SORGUN DEVLET HASTANESİ

Kurulumuz 09.10.2015 tarih ve 57223 Sorgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu incelemiş, Personelin   Hasta Hakları Yönetmeliğinin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Başlıklı Madde 6 da ifade edilen '' Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.'' ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø                   Karar Tarih ve No 05.11.2015–90/SORGUN DEVLET HASTANESİ

   Kurulumuz09.10.2015 tarih ve 57225 Sorgun Devlet yapılan başvuruyu incelemiş, Personelin   Hasta Hakları Yönetmeliğinin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Başlıklı Madde 6 da ifade edilen '' Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.'' ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø                   Karar Tarih ve No 05.11.2015–91/SORGUN DEVLET HASTANESİ

  Kurulumuz 16.10.2015 tarih ve 58474  sayılı Sorgun Ads merkezine yapılan başvuruyu incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  ( ç) bendine  ''Hasta sağlık hizmeti alırken   Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir''  uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :05.11.2015–92/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

  Kurulumuz 21.10.2015 tarih ve 59251 Yozgat Devlet Hastanesine  tarafından  yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Başvuranın   Hasta Hakları Yönetmeliğinin   42/A maddesi  a bendine '' Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder'' uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :05.11.2015–93/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

Kurulumuz21.10..2015 tarih 61102 Yozgat Devlet Hastanesine n  yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş, Başvuranın  Has. Hak. Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine '' Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder'' uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir

Ø  Karar Tarih ve No :05.11.2015–94/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

Kurulumuz 12.10..2015 tarih ve 57501 Yozgat Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine '' Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder'' uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir

Ø  Karar Tarih ve No :24.11..2015–95/YOZGAT SORGUN ADSMİ                  

.Hasta  Hakları Kurulumuz 05/11/2015 tarihli  Yozgat/Sorgun  ADS Merkezine  yapılan 61445 nolu  başvuruyu nı incelemiş, Başvuranın Hasta Hakları yönetmeliğinin Hastanın uyması gerken Kurallar Başlığında 42/A maddesi (a) bendine''Hasta Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder ''ve  42/A maddesi ç bendine '' Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir. '' kurulana uymadığı  kanaatiyle Hasta Hakları İhlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :24.11..2015–96/YOZGAT  ADSMİ                 

 05/11/2015 tarihli  Yozgat ADS Merkezine yapılan 61455 nolu  başvuruyu incelemiş, Başvuranın Hasta Hakları yönetmeliğinin Hastanın uyması gerken Kurallar Başlığında 42/A maddesi (a) bendine''Hasta Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder ''ve  42/A maddesi ç bendine '' Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir. '' kurulana uymadığı  kanaatiyle Hasta Hakları İhlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No :24.11.2015–97/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

Kurulumuz 24/11/2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 6 2 5 2 7  sayılı Yozgat  Devlet Hastanesine  yapılan başvuruyu incelemiş , Kurulumuz Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin Tıbbi Özen Gösterilmesi Başlıklı Madde 14- de  izah  edilen  ''Personel ,  hastanın   durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.Saat 13:30'a randevu verilen hastanın 14:50 de muayene olmasının sebebide hastane yöneticiliğince inceletilmesinin uygun olacağı  kanaatine varılmıştır.

Ø  Karar Tarih ve No :24.11.2015–97/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

   Kurulumuz.24.11.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 62533 sayılı Yozgat  Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu incelemiş, Kurulumuz Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin  Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Başlıklı Madde 11-  de izah edilen ''Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz'' ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğu kanaatine  oybirliği ile  karar vermiştir.Konunun Yönetmeliği 42/c maddesi ı bendi (Tıbbi hata olup olmadığı)gereğincede Hastane Yöneticiliğince inceletilmesi nin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Ø  Karar Tarih ve No :24.11.2015–97/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ                     

Kurulumuz 24.11/.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 62537  sayılı Yozgat  Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu incelemiş, Kurulumuz Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin  21.Maddesine''- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.. Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini, Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını isteyebilir.'' ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No 24.11.2015–98/SORGUN DEVLET HASTANESİ

Ø  Kurulumuz 24./11/.2015 tarihinde yapılan toplantıda12.11. 2015 / 63156  sayılı Sorgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu incelemiş, Başvuranın  H. H. 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir. 

Ø  Karar Tarih ve No 24.11.2015–99/SORGUN DEVLET HASTANESİ

 Kurulumuz 24.11/.2015 tarihinde yapılan toplantıda 10.11.2015 / 62537  sayılı Yozgat  Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu incelemiş, Personelin  Hasta Hakları Yönetmeliğinin  21.Maddesine''- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.. Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini, Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını isteyebilir.'' ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No 24.11.2015–100/SORGUN DEVLET HASTANESİ

Kurulumuz 24./11/.2015 tarihinde yapılan toplantıda 12.11.2015 / 63156  sayılı Sorgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu incelemiş, Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta, Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No 24.11.2015–101/AKDAĞMADENİ  DEVLET HASTANESİ

 Kurulumuz 24/11/.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 60817  sayılı Akdağmadeni Devlet Hastanesine  Emrullah KILINÇ tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Karar Tarih ve No 17.12..2015–102 /SORGUN DEVLET HASTANES

Kurulumuz 17.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 54518  sayılı Sorgun Devlet Hastanesine Hatice GÜL tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No 17.12.2015–103/SORGUN DEVLET HASTANESİ

Kurulumuz 17.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 66770  sayılı Sorgun Devlet Hastanesine Emrah AKYILDIZ  tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No 17.12.2015–104/SARIKAYA DEVLET HASTANESİ

Kurulumuz 17.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 68648  sayılı Sarıkaya  Devlet  Hastanesine Murat ZERAN  tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Konunun Mahiyeti gereği  Hastane Başhekimliğince değerlendirmesine oybirliği ile  karar vermiştir

Ø  Karar Tarih ve No 31.12.2015–105/SORGUN DEVLET HASTANESİ

Kurulumuz 17.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 70645  sayılı Sorgun Devlet Hastanesine Derya ASLAN  tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No31.12.2015–106/YOZGAT  DEVLET HASTANESİ

Kurulumuz 31.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 70856 sayılı Yozgat Devlet Hastanesine Merve ÇAPRAZ tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını incelemiş, Hasta Hakları Kurulumuz Konunun Mahiyeti gereği Hastane Başhekimliğine Yönlendirilmiştir.

   Karar Tarih ve No  31.12.2015–107/SORGUN DEVLET HASTANESİ

   Kurulumuz 31.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 71245 Sorrgun Devlet Hastanesine yapılan başvuruyu yazılarını  incelemiş, Personelin   Hasta Hakları Yönetmeliğinin Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Başlıklı Madde 6 da ifade edilen '' Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir..'' ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olduğuna oybirliği ile  karar vermiştir.

Ø  Karar Tarih ve No 31.12.2015–108/SORGUN DEVLET HASTANESİ

Kurulumuz 31.12.2015 tarihinde yapılan toplantıda 2015 / 71781 sayılı Sorgun Devlet Hastanesine Günsor BULUT tarafından yapılan başvuruyu ve personelin cevabi yazılarını  incelemiş,Hasta Hakları Kurulumuz Başvuranın  Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A maddesi  a bendine ( Hasta,Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu  bilinciyle  hareket  eder ) ilkesine uymadığı kanaatiyle Hasta Hakları Kurulumuz Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile  karar vermiştir.