31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
30 Mayıs 2018

                                                                                                           31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ

Tütün kullanımı, tüm dünyada çok yaygın bir bağımlılık türüdür. Tütün ve dumanında bulunan maddeler insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, sebep olduğu olumsuz etkilerinden dolayı dünyanın ve ülkemizin en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.

Tütün tüketimi, koroner kalp hastalıkları, inme, periferik vasküler hastalıklar gelişimi için önemli risk faktörü olması ve dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında ilk sıralarda yer bulmaktadır. Tütün kullanımı ölüme neden olan en önemli sebeplerden birisi olmakla beraber önlenebilir bir ölüm nedenidir. Tütün kullanımına son verildiği takdirde, tütün kullanımının beraberinde getireceği riskler de ortadan kalkacaktır.

Tütün dünyada her yıl beş milyonun üzerinde insanın ölümüne yol açmaktadır. Bu rakam trafik kazalarından, AIDS’ten, veremden ve sıtmadan ölenlerin toplamından fazladır. Tütün kullananların yarısından fazlası, tütünün yol açtığı akciğer, kalp, beyin hastalıkları başta olmak üzere tütünle ilişkili hastalıklardan kaybedilmektedir.

Sadece tütün kullanmak değil, dumanına maruz kalmak bile bu hastalıkların oluşmasına sebep olabilmektedir. Özellikle çocuklar, çevresel tütün dumanına maruz kaldığında erişkinlere göre daha ciddi sağlık riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

Ülkemizde. tüm dünyanın örnek aldığı nitelikte etkin ve başarılı tütün kontrol programları uygulanmaktadır. Bu kapsamda uygulamaya konulan “Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi” ile, tütün kullanımı ile ilgili ihlaller daha hızlı ve daha etkin bir şekilde değerlendirilmektedir.

İlimizde de dumansız hava sahası denetim sistemi çerçevesinde denetimler yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bildiğiniz gibi, kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı yasaklanmıştır. Dumansız hava sahası denetim sisteminde ihbar lar ALO 184 veya Yeşil Detektör aracılığı ile yapılmakta olup, denetim ekiplerimiz tarafından anında değerlendirilmekte ve ihlalin tespiti halinde yasal cezai işlem uygulanmaktadır.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Sigara Bıraktırma Polikliniğine müracaat etmeleri halinde ücretsiz olarak ilaçlarını alabileceklerdir.

                                                                                                                                                                                                                                               Dr. Fatih ŞAHİN                   
                                                                                                                                                                                                                                                İl Sağlık Müdürü