Pulmoner Rehabilitasyon Haftası
21 Mart 2018

Pulmoner Rehabilitasyon (PR), kronik solunum hastalarının fiziksel, emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, interdisipliner tedavi yaklaşımları bütünüdür.

 Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Temel Bileşenleri:

• Hasta değerlendirme

• Egzersiz eğitimi

• Hasta eğitimi

• Program yapılandırma

• Kazanımların korunması, sürekliliği

• Bu bileşenlerin hasta ihtiyaçları doğrultusunda bireysel yönetim stratejileri çerçevesinde hayata geçirilmesi hasta uyumunun arttırılmasında önemlidir.

AMAÇ Pulmoner Rehabilitasyonun öncelikli amacı kronik solunum sorunlu olgularda günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığın azaltılması, fonksiyonel kapasitenin mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartılarak bireyin kendine yeter hale getirilmesi, bağımsızlaştırılmasıdır.