overlay

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ KRONİK HASTALIK İZLEMİ EĞİTİMLERİ

Halk  Sağlığı Hizmetleri  Başkanlığı  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından; İlimizde birinci basamakta görev yapan Aile Hekimlerine yönelik ‘’Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri 02.09.2021 tarihinde başlatıldı.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet PARLAK tarafından; Kronik hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisinin sağlanması amacıyla Aile Hekimlerine yönelik Kronik Hastalıklar 1.Modül (kronik hastalık izlemi, hipertansiyon ve KVR değerlendirilmesi) 2.Modül (koroner arter hastalığı, inme ve kronik böbrek hastalığı) ile 3.Modül (yaşlı izlemi) eğitimleri veriliyor.

     Eğitimlerimiz 02/07/09/14/16 EYLÜL 2021 tarihlerinde 5 günlük periyodlar halinde planlanmıştır.

02.09.2021 ve 07.09.2021 tarihlerinde eğitimler yapılmış olup, eğitime katılan 48 Aile Hekimine sertifikaları eğitim sonunda takdim edilmiştir.


DSC_0773.JPG


DSC_0689.JPG
DSC_0687.JPG
   DSC_0774.JPG