overlay

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIK İLE MÜCEDALE VE FARKINDALIK

         Davranışsal Bağımlılıklar; fiziksel bir maddeye dayandırılamayan, davranış tabanlı bağımlılıklar olarak tanımlanabilir. Davranış tabanlı bağımlılıklar; oyun, bilgisayar, televizyon, internet, sosyal medya vb. bağımlılıklar ile insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsamaktadır. Davranışsal bağımlılıklar fiziksel hastalık riski oluşturmakla birlikte, birey üzerinde daha çok psikolojik ve sosyolojik problemlere neden olmaktadır. Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması ya da kontrol edilememesi, bağımlı durumdan her defasında alınan hazın yeterli olmaması sebebiyle kullanım süresinin artırılması, zamanının büyük kısmının bağımlı olunan şeye yönelik harcanmaktadır. Bunun sonucunda ailesel ve toplumsal problemlerin oluşmasına, okul, iş, aile ortamında sorumlulukların yerine getirilememesine ya da getirmede güçlük yaşanmasına, davranışa olan bağın azalması ya da kopması sonucunda stres, huzursuzluk, endişe gibi problemlere neden olabilmektedir.

      Teknoloji doğru yerde ve doğru zamanlama ile kullanılırsa elbette yararlı olacaktır. Yalnız  özellikle güvenli internet ve sosyal medya kullanımını bilmeyen çocuk, genç ve yetişkinler  birçok tehlike ile karşı karşıya kalmakta ve maalesef istismar edilmekteler.0-6 yaş arası ekran kullanımı çocuklara konulacak sınırlar ve içerik kontrolü ailelerin çok dikkatli olması gereken konulardır. Maalesef toplumsal olarak bahsedilen konularda bilinç seviyemiz istenilen noktaya henüz gelememiştir.

       Sağlık bakanlığımızın ulusal eylem planı doğrultusunda Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı olmayan hastalıklar ruh sağlığı birimi olarak Davranışsal bağımlılık ile mücadele farkındalık çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu kapsamda güvenli internet,  güvenli sosyal medya, teknoloji ve internetin etkin kullanımı, 0-3 yaş ekran kullanımının zararları, 3-6 yaş ekran kullanım sınır ve içerik yöntemi , gençler ve ailelerin internet ortamında karşılaştıkları tehlikelerde nerelere başvurmaları gerektiği vb. konularda toplumsal bilinç düzeyini artırmak için ilimizde  çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. bu kapsamda  Yozgat cumhuriyet meydanında stant açılmış olup ziyaretçilere broşür ve kitapçık dağıtımı yapılarak bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 

WhatsApp Image 2021-08-11 at 10.39.48.jpeg
WhatsApp Image 2021-08-11 at 14.04.04.jpeg