Organ Bağış Haftası (3-9 Kasım)
05 Kasım 2018

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI (3-9 KASIM)

Organ bağışı nedir?

Bir kişinin hayatta iken kendi isteği ile, tıbben yaşamı sona erdikten (beyin ölümü gerçekleştikten) sonra doku ve organlarının, başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Organ bağışı iki şahit huzurunda belgelenir, akli dengesi yerinde olan ve 18 yaşından büyük herkes organ bağışında bulunabilir. Organlarının biri bağışlanabileceği gibi tamamı da bağışlanabilir. Vefat eden kişi hayattayken organ-doku bağışında bulunmadıysa, bu kişinin hastane şartlarında beyin ölümü gerçekleştiğinde birinci derece akrabalarının organ-doku bağışı konusunda karar verme yetkileri vardır.

Hangi organların nakli yapılabilir?

Ülkemizde nakli yapılan organlar; böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince barsaktır.

Nakli yapılan dokular ise; kalp kapağı, kornea, kemik, kemik iliği, deridir. Organ Nakli Kimlerden Yapılır?

Organ ve doku nakli, canlıdan ve kadavradan olmak üzere iki şekilde olmaktadır.

1. Kadavra donör (verici): Yoğun bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü gelişmiş hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır.
2. Canlı donör: Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Bunlar canlı donör olarak bilinmektedir.

Türkiye’de organ bağışı:

Ülkemizde 25844 hasta organ bağışı için beklemektedir.

Türkiye’de 2017 yılında 87.147 kişi organ bağışı yapmışken 2018 yılında Ocak ve Kasım ayları arasında 58.241 kişi bağış yapmıştır. Yozgat ilinde 2017 yılında 295 kişi bağış yapmışken 2018 yılında on aylık dönemde 398 kişi bağış yapmıştır.

Organ Bağışı için nereye başvurmak gerekir?

Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların; İl Sağlık Müdürlüğü, hastane ve organ nakli yapan merkezlere başvurması gerekmektedir. Bu merkezlerde başvuran kişiye ‘bağış kartı’ verilir, kişinin bu kartı her zaman yanında taşıması gerekmektedir.

Organ bağışı yapmış olsa bile kişinin ölümü hastane dışında gerçekleştiyse organları alınmaz. Yalnızca hastanede tıbbi olarak ölümü gerçekleşen bağışçıların organları alınabilir.

Organ bağışı yapıldığı mutlaka, kişinin yakınlarına da bildirilmelidir. Bunun nedeni; bir kişide beyin ölümü gerçekleştiğinde akrabalarının organ bağışı konusunda karar vermelerinin istenmesidir.

Bağış yapan kişi sonradan fikrini değiştirir ise; verilen “Doku ve Organ Bağış Belgesi”ni yırtarak atması ve bu karar değişikliğini ailesine bildirmesi yeterlidir.

Organ bağışı dinen caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 06.03.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğu belirtilmiştir. Hayatı veya hayatî bir uzvu kurtarmak için başka çare olmadığında, bazı şartlara uyularak kan, doku ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz olacağı bildirilmiştir. “Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (Mâide, 5/32) ayeti de buna ışık tutmaktadır.

Bir organ bağışla bir hayat bağışla

Ülkemizde her yıl 2 bin kişi organ nakli beklerken hayatını kaybetmektedir. .2016 yılında beyin ölümü gerçekleşen 1998 kişiden ancak 563 ünün ailesi organ bağışını kabul etmiştir.

Bağışladığınız her bir organla bir hayat kurtarabilirsiniz. Ayrıca bağışlanan dokularınızla birçok hastanın hayatını iyileştirebilirsiniz.

Unutmayın her bağış yeni bir hayattır.

Kaynaklar:

https://organkds.saglik.gov.tr/KamuyaAcikRapor.aspx?q=BAGIS

https://organkds.saglik.gov.tr/KamuyaAcikRapor.aspx?q=ORGANBEKLEME

http://www.corumadsm.saglik.gov.tr/TR,48825/organ-bagisi-haftasi.html

https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/993/organ-bagisi-caiz-midir
organ-bagis-haftasi.jpg