Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)
02 Kasım 2018

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI (2-8 KASIM)

Lösemi nedir?

Lösemi, kemik iliğinin anormal hücreler ile dolması ve bu hücrelerin kana ve tüm dokulara yayılması sonucu belirti veren kanser türüdür. Lösemi hastalığın süresine (akut, kronik)  ve hücre tipine  (myeloid, lenfoid) göre sınıflandırılmaktadır. Akut lösemiler daha çok çocuklarda görülürken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülmektedir.

Ülkemizde ne sıklıkla görülür?

Ülkemizde yapılan ‘Türkiye Kanser İstatistikleri 2015’ çalışmasının sonuçlarına göre; kanser tanısı almış 0-14 yaş grubu çocukların %31.5’ini ‘çocukluk çağı lösemileri’ oluşturmaktadır. Lösemi çocukluk çağında en sık görülen kanser türüdür.

Risk faktörleri nelerdir?

Yüksek dozda radyasyona ve benzen gibi kimyasallara maruz kalma, bazı genetik hastalıklara (down sendromu gibi) sahip olma, bazı kemoterapi ajanlarını kullanmış olma, aile öyküsü ve sigara kullanımı lösemi olma riskini arttırmaktadır.

Belirtileri nelerdir?

Ele gelen büyük lenf nodu

Sık tekrarlayan enfeksiyonlar

Anemi (Kansızlık)

Halsizlik, kolay yorulma,  iştahsızlık

Kemik ve eklem yerlerinde ağrı

Nedeni bilinmeyen ateş

Tekrarlayan cilt altı, burun ve diş eti kanamaları

Gece terlemesi

Tanı ve tedavi için ne yapılmalı?

Hastalığın seyrinde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Fizik muayene ve kan testleri tanıda yardımcı olmaktadır. Kesin tanı kemik iliği biyopsisi ile konulmaktadır.

Tedavi; saptanan genetik bozukluğa, yaşa, löseminin tipine göre değişmektedir. Tedavide; radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve kemik iliği nakli uygulanabilmektedir.

Kaynaklar:

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Turkiye_Kanser_Istatistikleri_2015.pdf

http://thd.org.tr/THD_Halk/?sayfa=akut_lenfoblastik

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-turleri/kanser-turleri/822-kan-kanseri-%C3%B6semi.html