26 Ekim Hasta Hakları Günü
26 Ekim 2018

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Ülkemizde 1998 yılında ‘Hasta Hakları Yönetmeliği’ yürürlüğe girmiştir. Hasta hakları ile sağlık çalışanlarının hakları birbirini desteklemektedir. Yönetmelikte hasta hakları şu şekilde belirtilmiştir:

-Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma hakkı 
-Bilgi talep edebilme hakkı 
-Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı 
-Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı 
-Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı 
-Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı 
-Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı 
-Bilgi verilmemesini isteme hakkı 
-Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı 
-Rıza ve izin hakkı 
-Bilgilerin gizli tutulması hakkı 
-Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 
-Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı 
-Güvenliğin sağlanması hakkı 
-İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı 
-Refakatçi bulundurma hakkı 
-Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı